Financiering

Het Gezinshuis biedt zorg aan mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Hierdoor kunnen wij zorg op maat leveren. In overleg met bewoners, ouders of wettelijke vertegenwoordigers stellen wij een zorgovereenkomst op over de te ontvangen zorg. Dit leggen we vast in een zorgplan waarin tijd, plaats en manier van zorg duidelijk worden omschreven.

De financiering van onze zorg wordt vanuit dit PGB geregeld. Vanuit de overheid is het PGB-budget verankerd in de zorgwet.