Zo gewoon mogelijk leven en wonen in een beschermde leefomgeving. Dat is Het Gezinshuis. Met drie locaties in Harderwijk en Ermelo bieden wij (jong)-volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek een warm thuis. Onze specifieke begeleiding is afgestemd op een vast dagritme, structuur en toezicht. Daarnaast streven we ernaar om de jongeren geborgenheid en veiligheid te geven in een huiselijke sfeer.

Door letterlijk middenin de maatschappij te staan voelt Het Gezinshuis als thuis. Onze bewoners krijgen de zorg die ze nodig hebben. Wij werken met een klein en stabiel zorgteam. Hierdoor kent iedereen elkaar en vertrouwt iedereen elkaar.

Onze gezinshuizen staan in reguliere woonwijken waar een reguliere woonsituatie wordt nagestreefd. Gezelligheid en warmte vinden we daarin erg belangrijk. Want in een prettige leefomgeving voelt iedereen zich thuis.

Onze organisatie

Wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek. Ons stabiele zorgteam bestaat uit tien medewerkers. Zij zorgen voor rust, structuur en vertrouwen. Wij werken met 1 contactpersoon voor familie of wettelijk vertegenwoordigers, zodat er korte lijnen zijn. Daarnaast zijn wij altijd 24 uur per dag bereikbaar.